Where to Stay

HANANOYU

HANANOYU

HOTEL ZUIHO

HOTEL ZUIHO
  • address 26-1 Nozoki, Yumoto, Akiumachi, Taihaku-ku, Sendai city, Miyagi, 982-0241MAP
  • TEL 022-397-1111
  • URL http://zuiho.jp/


HOTEL ZUIHO GUEST HOUSE SAKURA RIKYU

SAKURA RIKYU
  • address 26-1 Nozoki, Yumoto, Akiumachi, Taihaku-ku, Sendai city, Miyagi, 982-0241MAP
  • TEL 022-397-3030
  • URL http://sakurarikyu.com/


RYOKAN IMANO-SO

RYOKAN IMANO-SO
  • address 11-1 Biwahara, Yumoto, Akiumachi, Taihaku-ku, Sendai city, Miyagi, 982-0241MAP
  • TEL 022-398-2654
  • URL -


AKIU GRAND HOTEL

Akiu Grand HOTEL